Tán âm ma trận cho phòng audio

Posted by Mút tiêu âm on 08:18 with No comments


Tán âm là từ gọi chung cho những vật thể có bề mặt không bằng phẳng. Cũng bởi vì sự không bằng phẳng này mà sóng âm khi va chạm đến nó sẽ bị phản xạ lại theo một trật tự nào đó. Mà không gây ra bất kì một sự méo mó nào về âm hình cũng như âm trường,Tán âm được sử dụng trong phòng nghe để tránh hiện tượng tạo sóng đứng. Tác dụng của tán âm sẽ không mạnh như tiêu âm nhưng về mĩ thuật sẽ đẹp hơn, sẽ mắc tiền hơn, nhưng sẽ không biến phòng nghe thành cái phòng "chết"


Sản phấm tấm tán âm la một thứ trang âm xử lý âm thanh cho phòng audio,,những nơi cần xữ lý về âm thanh .....ngoài giá trị va hiêu quả nó còn mang đến vẻ đẹp trang tri cao cấp va bắt mắt độc đáo cho căn phòng thư giãn của những người yêu nhạc...
Sản phẩm tán âm ma trận đa chiều được  lam bằng gô thông tự nhiên va được tính toán theo sơ đồ ma trận âm thanh cua hãng,giúp dem lại hiểu quả tối uu nhất có thể..
 
Ứng Dụng

-Cải thiên âm thanh phong nghe,phòng lam việc va cần xử lý âm thanh
-Ngăn ngừa hiện tượng sóng đứng trong phong nghe
-Tạo vẻ ngoài thẩm mỹ hơn,cao câp hơn
-Giúp cải thiên âm thanh phòng nghe hiệu quả hơn nhưng không khiến phòng nghe thành căn phòng chết triệt tiêu âm thanh